Isnin, 2 September 2013

Lencana Keahlian PKK - Sukatan

Sebelum dilantik menjadi ahli serta mendapat lencana keahlian, seseorang budak itu akan diuji dalam perkara-perkara berikut:

1. Makna lambang Pengakap Malaysia dan lambang Pengakap Sedunia.
2. Persetiaan Pengakap dan undang-undang Pengakap.
3. Lima prinsip Rukunegara.
4. Hormat Pengakap dan cogankata Pengakap
5. Sejarah pergerakan Pengakap.
6. Cerita hutan.
7. Laung Agung.

Membership Badge (tenderfoot)
Prior to becoming a member and get tenderfoot, the child will be tested in the following areas:

1. The meaning of Malaysian Scout and the World Scout Movement emblem.
2. Scout Honour and Scout Laws
3. National Principals
4. Scout salute and Scout motto
5. History of the Scouting movement.
6. The Forest Story.
7. The Great Shout.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan