Isnin, 2 September 2013

Contoh Perlembagaan PKK Di Sekolah Kebangsaan Serting Felda

PENGAKAP KANAK-KANAK (PKK)
                Pergerakan Pengakap Kanak-kanak merupakan salah satu badan beruniform (berpakaian seragam) yang giat bergerak di negara ini. Salah satu cabang dalam pergerakan ini ialah Pengakap Kanak-kanak. Pengakap Kanak-kanak mengandungi ahli-ahli yang berumur antara (8) lapan tahun hingga (12) dua belas tahun (murid-murid sekolah rendah)
               Pergerakan Pengakap Kanak-kanak menjadi salah satu gerakerja kumpulan yang memberi khidmat kepada sekolah dan masyarakat. Di bawah program KBSR Pergerakan Pengakap Kanak-kanak telah dipilih sebagai salah satu gerakerja kokurikulum yang diwajibkan di semua sekolah rendah. Ini disebabkan ianya didapati amat sesuai dijalankan oleh murid-murid pada peringkat ini.
               Pergerakan Pengakap Kanak-kanak merupakan satu cara didikan yang boleh dijalankan di dalam dan di luar sekolah. Aktiviti Pergerakan Pengakap Kanak-kanak mudah diikuti dan menarik minat murid-murid. Di samping itu, ia dapat menyemaikan sifat-sifat kepemimpinan, bekerjasama, tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan mereka.
MATLAMAT PERGERAKAN PENGAKAP KANAK-KANAK
  • Mengembangkan kebolehan mental, minat, bakat serta perkembangan rohani dan jasmani;
  • Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang dipelajari di dalam bilik darjah;
  • Menyediakan mereka dalam proses penyesuaian bermasyarakat dengan cara memberi pengalaman untuk berhubung, bergaul dan bekerjasama;
  • Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran muri-murid dalam bidang-bidang tertentu;
  • Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif di kalangan mereka selaras dengan hasrat Rukunegara;
  • Melatih murid mengisi masa lapang dengan gerakerja yang berfaedah di samping dapat meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri mereka; dan
  • Menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dan memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat.
 
PERLEMBAGAAN PASUKAN PENGAKAP
Fasal 1 : Nama dan Alamat.
i. Persatuan ini adalah dikenali dengan nama PERTUBUHAN PENGAKAP KANAK-KANAK (PKK) SEKOLAH KEBANGSAAN SERTING FELDA
ii. Alamat yang didaftarkan bagi persatuan ini adalah SEKOLAH KEBANGSAAN SERTING FELDA, BANDAR SERI JEMPOL, 72120 NEGERI SEMBILAN.
Fasal 2 : Tujuan Persatuan
i.  Untuk melatih dan menonjolkan bakat kepimpinan.
ii. Untuk membantu program peningkatan kurikulum, motivasi dan mengurangkan masalah disiplin     murid.
iii. Memberi peluang murid mengambil bahagian secara aktif melalui aktiviti yang disediakan.
Fasal 3 : Keahlian
i.  Ahli persatuan ini adalah terdiri daripada murid-murid tahap 2 (tahun 4, 5 dan 6).
ii.  Pemilihan ahli dibuat berdasarkan minat dan bakat pelajar pada awal tahun.
iii. Guru penasihat boleh mempengaruhi murid bagi tujuan menambah bilangan ahli persatuan.
Fasal 4 : Tanggungjawab dan Hak Ahli.
i.  Setiap ahli bertanggungjawab untuk menghadiri mesyuarat dan mengambil bahagian dalam     semua aktiviti persatuan.
ii. Setiap ahli juga berhak untuk bersuara, memilih dan dilantik memegang sebarang jawatan dalam     persatuan.
Fasal 5 : Mesyuarat.
i.  Satu mesyuarat agung perlu diadakan dalam perjumpaan pertama iaitu pada awal tahun untuk:
    - memilih ahli Jawatan Kuasa persatuan.
    - kewangan
    - ucapan penangguhan
    - cadangan-cadangan
ii.  Ahli Jawatan Kuasa adalah terdiri daripada:
    a. Pengerusi
    b. Setiausaha
    c. Bendahari
    d. Enam orang AJK (mewakili murid tahun 4, 5 dan 6)
iii. Mesyuarat AJK perlu diadakan dua kali setahun iaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun     berkenaan.
iv. Mesyuarat kali pertama akan memberi tumpuan untuk merancang aktiviti tahunan persatuan.
v.  Korum-korum bagi mesyuarat agung hendaklah sebanyak 2/3 daripada jumlah keseluruhan ahli.
vi. Korum bagi mesyuarat AJK hendaklah sebanyak 2/3 daripada bilangan ahli-ahli jawatankuasa.
Fasal 6 : Tugas Pegawai Atau AJK Persatuan.
i.  Pengerusi         -    menjadi pengerusi mesyuarat, bertanggungjawab untuk memastikan segala                               mesyuarat dan aktiviti dijalankan mengikut perlembagaan.
ii. Setiausaha      -     menjalankan urusan persatuan mengikut perlembagaan, menyimpan minit dan
                              surat, menulis laporan mingguan, menyimpan segala rekod dan menyediakan                               laporan tahunan persatuan.
iii. Bendahari      -      bertanggungjawab dalam hal kutipan kewangan persatuan, apabila ada kutipan                               berlaku beliau perlu menyerahkan wang dan senarai nama ahli terlibat kepada Guru                               Penasihat.
Fasal 7 : Punca Kewangan / Pendapatan.
i.  Kewangan persatuan ini diperolehi melalui :
    a. wang SUWA (Kokurikulum).
    b. sumbangan PIBG.
    c. derma daripada ahli dan orang ramai.
ii.   Semua kutipan dan perbelanjaan wang untuk sebarang aktiviti persatuan perlu mendapat    kelulusan pihak pentadbir sekolah dan rekod perbelanjaan mesti disediakan.
Fasal 8 : Pindaan Perlembagaan Persatuan.
i.  Perlembagaan persatuan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan     mesyuarat agung.
ii. Perubahan atau pindaan itu hanya berkuatkuasa setelah mendapat persetujuan Guru Besar.
Fasal 9 : Tafsiran.
i.  Sekiranya timbul sesuatu yang tidak jelas mengenai tafsiran dalam perlembagaan ini, perkara itu  hendaklah dirujukkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa. Keputusan Jawatankuasa mengenai     perkara   itu adalah muktamad.
Fasal 10 : Pembubaran.
i.  Persatuan ini tidak boleh dibubarkan kecuali dengan persetujuan Guru Besar atau Pentadbir Sekolah.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan